Syresikring og betonforstærker

Syresikring og betonforstærker

Syresikring og betonhærder

Den særdeles syrefaste coating AG Seal er udviklet til særligt udsatte betonoverflader. Den yder en ekstrem stærk beskyttelse mod indtrængende syrer, olier, skadelige gasarter, baser og vand. Coatingen forstærker, forsegler og beskytter alle typer betonoverflader, herunder betonelementer og gasbeton samt cement- og kalkpuds, mursten og klinker.

Derudover er AG Seal velegnet som støvbinder på betongulve og cementbaserede slidlag og belægninger.

Se test-rapport under Downloads, længere nede på siden.

Hos PROTECTOS® leverer vi naturligvis produktet klar til brug, og du kan bruge det på både ny beton og gammel beton.

Gør også brug af AG Seal på beton, der bliver udsat for hårdt slid, syre med lav pH, sol, vind, regn og frost. Det kan eksempelvis være staldanlæg, biogasanlæg, rensningsanlæg, broer, siloer, havneanlæg samt industri- og lagerhaller. 

I landbruget udmærker den syrefaste coating sig ved brug i stalde, herunder svine- og kvægstalde, gylletanke, ensilagesiloer, biogasanlæg og fjerkræhuse. Den hæmmer effektivt væksten af salmonella og andre bakterier, da den bremser indtrængning i betonen og nedsætter bakterievæksten og smittetrykket. 

Behandlede gulve bliver ikke glatte for dyr. Den tørre bund bidrager positivt til trivsel og dyrevelfærd. Behandlingen medfører en energibesparende sidegevinst ved udtørring af stalde og lignende efter vask. Coatingen er både syrefast og styrker betonen i ét og samme produkt.

Sikkerhed og værnemidler

Brug sikkerhedsbriller og handsker af nitril eller gummi.

Se sikkerhedsdatabladet MSDS, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler).

Forberedelse

Overfladen skal være ren, fast og tør (max. 60 % relativ luftfugtighed). Den skal være fri for olie, fedt, cementslam og andet, der forhindrer væsken i at trænge ned i betonen. Cementslam fjernes ved at højtryksrense eller slibe betonen. Betonen må ikke tidligere være behandlet med produkter, der lukker overfladen. Test eventuelt om betonen kan suge før behandling.

Dosering

Klar til brug. Omrystes før brug.

Udstyr

Påføres bedst med air-less system.

Arbejdsmetode

Udføres i to trin, hvor AG Seal 1 påføres som første lag og AG Seal 2 påføres som andet lag.

Den optimale påføringstemperatur er 5-25°C. Ved højere temperatur sker der en hurtigere fordampning, så der bruges mere af produktet til at behandle samme areal.

Sprøjtning med air-less system: Påfør en passende mængde materiale, så betonen mættes uden at efterlade ”pytter”. Mængden afhænger af, hvor meget underlaget suger.

Produktet fordeles jævnt over hele det område, der ønskes behandlet. Væsken bør være suget ind i betonen efter 15-40 minutter.

Overskydende væske i form af ”pytter” eller blanke overflader bør fjernes, hvis du vil undgå hvidlige pletter.

Bemærk 

Produktet reagerer med metal, glas og beton. Vask straks med lunkent vand, hvis der kommer væske på metal eller glas.

AG Seal 1 og AG Seal 2 hærder efter 5-7 dage ved 5-25°C. Der behandles med 6-24 timers interval mellem AG Seal 1 og AG Seal 2. Produktet hærder ikke ved temperaturer under 1°C. Overfladen bliver mest modstandsdygtig ved brug af begge produkter. Gulvet kan betrædes, når det har tørret en time. 

 

Kategori:

Egenskaber

 • Vand- og smudsafvisende (nedsat vandbelastning mindsker følgeskader som saltudblomstringer, frostskader og korrosion)
 • Letter rengøring og nedsætter slid fra højtryksrensning på grund af lettere rengøring
 • Vanddiffusionsåben, dvs. tillader konstruktionen at ånde
 • Støvbinding og forstærkning af beton med op til 8-10 gange
 • Unik penetreringsevne op til 3 cm i beton
 • Hæmmer skimmeldannelse og bakterievækst
 • Beskytter mod indtrængning af syrer, olier, skadelige gasarter og baser
 • Hæmmer hvide alkali-udslag
 • Nedsætter energiforbruget væsentligt ved udtørring
 • Behandlede overflader virker mere isolerende overfor dyr
 • Danner ikke overfladefilm, så coatningen ikke beskadiges ved hårdt eller mekanisk slid
 • Testet i samarbejde med Seges og viser gode syre- og betonforstærkende egenskaber
 • Miljøvenligt produkt, der kan anvendes ved drikkevand og levnedsmidler
 • 10 års garanti med dokumenteret effekt

Download

PROTECTOS® AG Seal 1 + 2 datasheet

PROTECTOS® AG Syresikring testblad

Hej, hvordan kan vi hjælpe dig?

  • Send en besked

   Udfyld felterne herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt...